De democratie is dood

Beste politici,

Het is tijd.

Het is al meer dan 500 dagen tijd dat jullie de belangen van het volk, de belangen van jullie kiezers niet verdedigen.

Ik ben het beu. Het volk is het beu. We zien allemaal dat er chaos is op de beurzen. We zien allemaal dat er landen op het randje van het failliet staan. We zien allemaal dat de burgers van die landen het gelag betalen. We zien allemaal dat die burgers massaal in de armoede gestort worden door het wanbeheer van hun politici. We zien spijtig genoeg ook dat de Belgische politieke kaste niet beter doet.

Het is crisis.

De hoop op een goed leven wordt ons ontnomen.
Voor de armen wordt het laatste beetje eigenwaarde weggenomen en de hoop om in de toekomst beter af te zijn.
De werkende mens, de middenklasse zal het gelag betalen.
De rijken zullen minder misschien iets minder rijk zijn.

Er is geen democratie meer in dit land.

Er zijn verkiezingen geweest. Dat is nu meer dan anderhalf jaar geleden. Maar onze stemmen worden niet gehonoreerd. Onze verkozenen regeren niet.
Indien er geen vergelijk mogelijk is, laat ons dan terug stemmen, dat is de enige manier waarop wij als burger de kaarten kunnen schudden. Dan is het aan ons om te kiezen voor de mensen en partijen die wel een compromis willen, die met daden bewijzen dat ze willen voorkomen dat ons land verder naar de afgrond drijft.

Gegijzeld.

De burgers van dit land worden gegijzeld. Gegijzeld door onze politici. Die we zelf verkozen hebben. Nogal wiedes dat ook de democratie zelf in crisis is.
Actie ondernemen is niet makkelijk. Als we betogen, wat wil dat zeggen? Hoe moet daar dan op gereageerd worden? Vorm een regering, maak een begroting, zonder voorwaarden, alles is goed? Ik denk het niet. Betogen voor verkiezingen? Dan zijn we zes maanden verder, zes maanden dichter bij de afgrond. Ongetwijfeld is de inspanning die het volk zal moeten doen om de nodige besparingen door te voeren dan ook weer veel groter.
Als we betogen heeft dat gevolgen voor onze economie. We verdienen zelf niets dus kunnen we dat geld niet uitgeven. Er wordt niets geproduceerd dus zakt het Belgische BBP. Als het BBP zakt moeten we meer besparen. Er zijn geen winnaars in dit spel.

Beslis.

Doe iets, beslis. We hebben nood aan een regering, aan een begroting. We beseffen dat iedereen inspanningen zal moeten leveren. Wij vragen alleen dat jullie dit eerlijk zullen verdelen, volgens draagkracht.

Geplaatst in mijn gedacht